Pågående skolarbete 7D

Läxa till onsdagar!

 

LÄXA vecka 14; Läs sid 218-223 i Levande Historia 7.

 

Läxa vecka 12;Uppgifterna om Grekerna ska vara helt klart och ligga i portfolio.

Läxa vecka 11; Läs om Perserkriget och stadsstaterna sid 196-201

Läxa vecka 10: Läs om De gamla grekerna sid. 190-195 i Levande Historia 7. Du har fått instuderingsfrågor som kan vara till din hjälp.

Grekerna

Nu ska vi  börja med att  läsa om grekerna, för att därefter fortsätta med romarriket.

 

Läxor

v.10  s. 190-195

v.11  s. 196-201,

 

Instuderingsfrågor

Läxa vecka 10

1.   Vad är det som tyder på att livet på Kreta var fredligt?

2.  Vad sålde handelsmännen från Kreta och med vilka handlade de?

3.  Omkring år 1400 f Kr var Kretas storhetstid slut. Varför tog den slut?

4.  Vilka två uppfinningar gjorde det möjligt för fenicierna att bli skickliga sjöfarare?

5.  Med vilka länder handlade fenicierna?

6.  På vilket sätt vidareutvecklade fenicierna skriften?

7.  Vad var en stadsstat?

8.  Vilka var de två största stadsstaterna?

9.  Varför började grekerna anlägga kolonier?

10. Vilka platser valde grekerna ut att anlägga sina kolonier på och varför?

 

 

Läxa vecka 11

11. Gör en kortfattad sammanfattning av grekernas krig mot perserna!

12. Vad betyder det grekiska ordet demokrati?

13. Beskriv hur folkförsamlingen var uppbyggd och hur den fungerade!

14. Vilka fick inte vara med och bestämma i Aten?

15 Vilket land enade till slut de grekiska stadsstaterna?

16. Hur var det möjligt för grekerna att nu gå till anfall? De hade ju nätt och jämt lyckats försvara sig år 480 och 490 f Kr.

17. Varför ville Alexander bli populär bland besegrade folk?

18. Varför ordnade han massbröllop?

19. Vilken betydelse fick Alexanders jätterike för framtiden?

20.Vad kallade den grekiska vetenskapsmannen Demokritos de små partiklar som han trodde universum var uppbyggt av?

21. Vad hette den mest kända grekiska läkaren och vad kom han fram till?

22.Beskriv Aristoteles idéer och vad han kom fram till i sina experiment!

23.Gör en tidslinje över det grekiska rikets uppgång, storhetstid och fall!

 

 

UPPGIFTER ATT GÖRA I DATORN:

 

Uppgifter Grekerna

1. Gör en tidsaxel,2000 f.kr till år 0, och sätt ut följande händelser

 

Kreta är ett rikt handelscentrum

Mykene har sin storhetstid

Jordskalv/vulkanubrott norr om Kreta

Fenicierna blir ett framstående handelsfolk

Alfabetet växer fram

Stadsstater växer fram på fastlandet

Kolonisationen börjar

 

2. Sätt ut på kartan

Kreta

Fenicien

Mykene

 

3. Sammanfatta alfabetets historia i en text.

 

4. Förklara begreppen Stadsstat, Akropolis och koloni

 

5. Sätt ut på kartan

Aten

Sparta

Korint

Syrakusa

Malaga

Marseilles

 

6. Beskriv vad som hände vi Marathon, Salamis och Thermopyle.

 

7. Gör en grundlig jämförelse mellan Sparta och Atens sätt att styras.

 

8. Beskriv hur barnen uppfostrades i Sparta.

 

9. Rita en samhällspyramid som beskriver de olika samhällsklasserna i Aten

 

10. Demokrati

- varifrån kommer orden?

- vad betyder ordet?

- hur var demokratin i Aten ordnad?

- hur är deomkratin i Sverige ordnad?

 

 

 

 

 

 

Läxa vecka 8; Gör färdigt beting Det forna Egypten

Läxa vecka 7; sid 174-179 i Levande historia 7

Läxa vecka 6, sid 168-173 i Levande historia 7

LÄXA vecka 5; läs sid 38-42 i Geografi 7 om yttre krafter.

LÄXA vecka 4; Läs sid 34-37 i Geografi 7.

Läxa vecka 3; Läs och lär sid 26-31 i Geografi 7!

 

 

 

Läxa till onsdagar! Läxa till onsdagar!

 

Prov vecka 51 , den 19/12

Till provet;

Läs i Religion  och liv 7

Sid 125-130, sid 134-136

sid 141-145, sid 158-160,

sid 172-173 + anteckningar.

 

 

 

 

Läxa vecka 50; 141-145, gör uppgifterna sid 145.

 

Läxa vecka 49; Gör uppgifterna sid 130 och sid 136 i Relgion och liv 7.

Läxa vecka 48; Läs texten sid 172-173 om Bibelns böcker. Gör uppgifterna sid 173.

Läxa vecka 46; Vi jobbar med TEMA väder och vind. Läs sid 76-78 i Geografi 7.

Läxa vecka 45; Vi jobbar med TEMA väder och vind. Läs sid 73-75 i Geografi 7.

Läxa vecka 43; Vi jobbar med TEMA väder och vind. Läs sid 68 – 72 i Geografi 7.

LÄXA VECKA 42; Vi kommer att under måndag och tisdag plocka ut nyckelord från sidorna 192-197.

Dessa nyckelord ska ni kunna betydelsen av på onsdag vecka 42.

Läxa veck 40; Nytt avsnitt Lag och rätt! Läs sid 184-187 i Samhälle idag 7

Vecka 39; Eleverna har prov på avsnittet De första människorna onsdagen den 26/9. Det är texten på sid 128-155 som jag kommer att förhöra. Eleverna har lektionsanteckningar och en hel del material till hjälp för inläsning (nyckelord, tidsaxel, 10 frågor på text, sammanfattning och tankekartor)

Lycka till!

Läxa vecka 38; Läs texten om de första städerna sid 148-155

Läxa vecka 37; Läs texten om Bönderna sid 140-142. Gör uppgifter sid 142.

Läxa vecka 36; läs sid 134-136. Gör uppgifterna Minns Du? Sid 136. Skriv i din skrivbok

Läxa vecka 35; Läs sid 128-133 i Levande Historia 7 och gör uppgifterna Minns du? På sid 133. Skriv i din skrivbok.

 

 

DE FÖRSTA MÄNNISKORNA

 

 

Jag tycker vi kör igång direkt med det första arbetsområdet som handlar om de första människorna.

Under de fyra veckor som kommer ska ni få lära er

-         hur de första människorna lärde sig att använda eld, redskap och språk

-         varför människorna började odla och hur de gjorde

-         varför människor slog samman sina byar och bildade städer

-         hur den första skriften kom till

-         hur man får kunskap om de första människorna.

 

Under detta arbetsområde ska ni även få träna på olika tekniker som är bra att kunna när ni ska lära er olika saker i framtiden. Ni ska få

-         lära er att ta ut nyckelord

-         skriva frågor till text

-         göra en tidsaxel

-         göra en mindmap

-         berätta om bilder inför klassen

-         skriva en sammanfattning

-         skriva en kort forskningsrapport

 

När vi är klara med arbetsområdet ska du få visa vad du kan genom att göra ett prov!

 

I din portfölj kommer du kunna lägga en sammanfattning, en mindmap och en kort forskningsrapport!

LÄXOR:

v. 35   sid. 128 - 133

           Minns Du? sid. 133

 

v. 36  sid. 134-136

          Minns Du? sid. 136

 

v. 37 sid. 140-142

         Minns du sid. 145

 

v. 38  sid 148-155

          Minns du sid. 153 och 155