Lokal pedagogisk planering i svenska åk 9

Selma Lagerlöf och August Strindberg

Vecka 17 – 21Under de kommande veckorna ska du bekanta dig med Selma Lagerlöf (1858 – 1940) och August Strindberg (1849 – 1912) och deras verk. Vi har genomgångar med en trevlig PowerPoint J. Vi läser texter av olika slag, jobbar i grupp med frågor och avslutar med högstadiets sista prov i svenska och en stadsvandring i Strindbergs Stockholm.

Mål:


Arbetsuppgifter:

August Strindberg
Läs Antologi 3 s 273 – 290.
Gör också uppgifterna som hör till utdraget Johan och muttrarna ur Tjänstekvinnans son.
Läs s 44 – 53 i Ess i svenska. Gör uppgifterna på s 53.
Läs novellen ”Reformförsök” och förordet till Giftas 1.  Diskutera Strindbergs kvinnosyn i grupp.
Röda rummet: Läs inledningen till Strindbergs kända roman om Stockholm och gör frågorna som hör till.

Selma Lagerlöf
Läs antologi 1 s 142 – 157. Bortbytingen av Selma och gör frågorna som hör till.
Läs s. 56 – 58 i Ess i svenska 9 och gör frågorna som hör till.
Vi ser och diskuterar filmen “Selma” (2009).

Redovisning:
Prov  tisdag 15 maj
I maj
Stadsvandring i Strindbergs spår med arbetslaget


Lycka till!       Annika och Christian